Parlamentarna grupa za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV

Parlamentarna grupa za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV formirana je u okviru Narodne skupštine Republike Srbije 17. juna 2014, svečanim potpisivanjem Statuta grupe, a koju čini 5 narodnih poslanica/ka:

1.    Zlata Đerić, NS, predsedavajuća
2.    Ivana Dinić, SPS
3.    Aleksandra Jerkov, DS
4.    Vlado Babić, SNS
5.    Blagoje Bradić, SDS

Parlamentarna grupa za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV svoj rad obavlja kao neprofitna i nevladina grupa u okviru Narodne skupštine Republike Srbije posvećena javnom zagovaranju, zaštiti i promociji ljudskih prava, seksualnog, reproduktivnog zdravlja i rodne ravnopravnosti u svim sferama društvenog života, sa naročitom brigom za posebno ranjive populacije.

Inicijativa za formiranje ove Parlamentarne grupe potekla je od Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije – SRH Srbije, koja je i određena da obavlja poslove Sekretarijata grupe. SRH Srbija je članica Međunarodne fondacije za planirano roditeljstvo – IPPF, globalnog lidera u pružanju različitih usluga vezanih za reproduktivno zdravlje i prava, osnovane još 1952, sa predstavništvima u 152 zemlje.

 Parlamentarna grupa za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV priznata je i punopravni je član Evropskog parlamentarnog foruma – EPF-a, što otvara širok spektar mogućnosti saradnje na evropskom i svetskom nivou.

Misija Parlamentarne grupe
Parlamentarna grupa za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV formira se kao neprofitna i nevladina grupa u okviru Narodne skupštine Republike Srbije, okupljajući zainteresovane predstavnike/ce poslaničkih grupa i samostalne poslanike/ce posvećene javnom zagovaranju, zaštiti i promociji ljudskih prava, seksualnih prava, reproduktivnog zdravlja i rodne ravnopravnosti u svim sferama društvenog života, sa naročitom brigom za posebno ranjive populacije.

Ciljevi Parlamentarne grupe
Ciljevi Parlamentarne grupe za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV su:
1.    Puno poštovanje ljudskih prava ranjivih populacija
2.    Integracija principa seksualnih prava i reproduktivnog zdravlja u sve zakone, podzakonske akte i razvojne projekte
3.    Primena principa rodne ravnopravnosti u svim sferama društvenog života
4.    Smanjenje opšteg nivoa stigme i diskriminacije i širenje svesnosti o postojećim problemima ranjivih populacija
5.    Jačanje partnerstva vladinog, nevladinog sektora i relevantnih međunarodnih institucija/organizacija na pitanjima vezanim za seksualna prava i reproduktivno zdravlje, HIV i rodnu ravnopravnost
6.    Ispunjenje Milenijumskih ciljeva razvoja u Srbiji, vezanih za misiju Parlamentarne grupe
7.    Stvaranje opšteg strateškog institucionalnog okvira za trajnu primenu proklamovanih ciljeva Parlamentarne grupe

Statut Parlamentarne grupe možete u celosti pročitati  - OVDE.