Gonoreja

Najčesći simptomi su lučenja vagine ili penisa i bolno i teško mokrenje.

Najčešće i ozbiljne komplikacije dešavaju se ženama. Istorijski se penicilin koristio za lečenje gonoreje, ali poslednje dekade, javila su se četiri tipa otporna na antibiotike. Novi antibiotici ili kombinacije lekova moraju biti korišceni da se spreči stvaranje otporne vrste.