• 15. juni 2016. | 13:00:16

Danas je Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba

“Ageism, tj. predrasude i/ ili diskriminacija na osnovu starosnog doba, imaju ogroman uticaj na život starijih. Stariji se osećaju poniženo, nevidljivo, nepotrebno i obezvređeno. Osećaju da su na teretu ne samo familija, već i čitavog društva, zbog utiska da su nesposobni, nekorisni, zamenjlivi i ostatak prošlosti. Neki se plaše čak i da izađu iz sopstvenih kuća, a drugi se brinu za svoju budućnost. Ovakva osećanja kod starijih izazivaju neznanje, stereotipi i predrasude o starenju i starijima šire društvene zajednice. Usvojeni negativni stavovi dovode do kršenja ljudskih prava starijim u svim oblastima društvenog života.

Kada postajemo pripadnici starije populacije? Svi svakodnevno starimo! Vi postajete stariji iz dana u dan! Zato je potrebno donošenje posebne međunarodne konvencije o pravima starijih, kao obavezujućeg pravnog instumenta, koji bi na sveobuhvatan i sistematski način štitila i promovisala ljudska prava starijih. Pročitajte izveštaj Globalne alijanse za ljudskaprava starijih (GAROP) koji je nastao na osnovu konsultacija sa starijima iz čitavog sveta Svojim rečima. Uključite se, brinite o starijima u svojoj okolini i poštujte njihova prava!

SRH Srbija je posvećena zaštiti i unapređenju ljudskih prava i zdravlja starjih. Mi smo  druga nevladina organizacija iz Srbije koja je postala punopravan član GAROPa i svojim aktivnostima olakšavamo pristup uslugama socijalne i zdravstevene zaštite starijima. U tom cilju planiramo učešće u sveobuhvatnom istraživanju koje će se baviti kršenjem ljudskih prava ove ranjive populacije. Pratite naš rad!

 

Oblici i učestalost nasilja prema starijima:

Izvor: http://rs.n1info.com/a69332/Vesti/Stare-osobe-zrtve-nasilja-koje-najvise-cute.html