• 18. novembar 2016. | 15:13:37

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU NA PROJEKTU „ZAMENOM ULOGA DO PROMENE U STAVOVIMA“

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU NA PROJEKTU „ZAMENOM ULOGA DO PROMENE U STAVOVIMA“

Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije (članica međunarodne IPPF mreže) poziva sve zainteresovane nevladine organizacije da se jave na konkurs za saradnju na projektu Zamenom uloga do promene u stavovima, koji se finansira iz IPPF Innovation fond-a, a realizuje u saradnji sa IPAK.Centrom.

Cilj projekta je osnaživanje mladića i dečaka da ispituju tradicionalne rodne uloge i menjaju prihvaćene forme ponašanja koje se odnose na uobičajene i socijalno prihvaćene rodne uloge i seksualna i reproduktivna prava.                                                                                      

Sa ovim ciljem, projekat će uključiti oko 600 mladih srednjoskolaca i studenata iz 12 gradova Srbije, kroz organizaciju originalnih pozorišnih predstava baziranih na korišćenju inovativne edukacije i teatar metodologije, i vođene diskusije na temu roda i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u okviru ovih predstava.

Kriterijumi za učešće na projektu su:

  1. Da  organizacija  ima sedište u Republici Srbiji i da je registrovana najmanje jednu godinu pre objavljivanja ovog poziva;
  2. Da organizacija sprovodi aktivnosti u jednoj od sledećih oblasti: zaštita ljudskih prava, unapređenje položaja ugrožene populacije, unapređenje sistema i usluga zdravstvene i socijalne zaštite, rodna ravnopravnost, vladavina prava, unapređenje statusa mladih, i sl;
  3. Da organizacija ima iskustva u planiranju i organizovanju događaja u lokalnoj zajednici, kao i dobru komunikaciju sa predstavnicima lokalnih institucija i medija;

Planirane aktivnosti partnerske organizacije

  1. Logistička podrška pri planiranju i organizovanju (gostovanju) projektne predstave u gradu u kome odabrana organizacija implementira svoje aktivnosti;
  2. Intezivna komunikacija sa predstavnicima lokalnih institucija u cilju planiranja organizacije predstave (srednje i visoko-školske ustanove, ustanove kulture, organi lokalne samouprave itd.);
  3. Pozivanje predstavnika lokalnih medija (tv i radio stanica kao i štampanih medija) i davanje pisanih obaveštenja i izjava u ime Projekta;

Kako konkurisati?

Ukoliko ste zainteresovani, potrebno je da popunite aplikacioni formulari koji možete naći na linku:/userfiles/files/Prijavni%20formular%20SRH%20Serbia.doc, uz dokaz da je organizacija zvanično registrovana na teritoriji Republike Srbije, koje ćete poslati na email adresu: tanja.jovanovic@srh.rs.

Rok za apliciranje je 10. decembar 2016. godine.